top of page

Tarsus Domat, Gemlik ve Sarı Ulak Zeytin Çeşitlerinin Farklı Tozlayıcılar ile Pomolojik Özellikleri

Tozlama uygulamaları gerçekleştirilen meyvelerden alınan örneklerde ölçüm ve tartımlar yapılarak, meyve eni, meyve boyu, meyve ağırlığı, çekirdek eni, çekirdek boyu ve çekirdek ağırlığı belirlenmiştir.


Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya
Zeytin Akademi

Domat çeşidine ait meyve en, boy ve ağırlık ölçümleri Çizelge 1’de verilmiştir. 2017 yılında en yüksek en, boy ve ağırlık yönler dikkate alınmadan serbest tozlama uygulamasında görülürken 2019 yılında en yüksek meyve eni değeri kendilemede, en yüksek boy ve ağırlık serbest tozlama ve kendileme uygulamalarında görülmüştür. 2017 yılında en yüksek en, boy ve ağırlık değerleri, uygulama dikkate alınmadan güney yönünde görülürken, 2019 yılında en yüksek eni boy ve ağırlık değerleri, uygulama dikkate alınmadan kuzey yönünde bulunmuştur. 2017 yılında en yüksek en serbest tozlama batı yönünde iken 2019 yılında serbest tozlama güney yönünde görülmüştür. 2017 ve 2019 yılında en yüksek boy serbest tozlama güney yönünde görülmüştür. 2017 ve 2019 yılında en yüksek ağırlık serbest tozlama kuzey ve güney yönünde iken 2019 yılında serbest tozlama güney ve kendileme kuzey yönünde görülmüştür. Sonuç olarak Domat çeşidinde serbest tozlanmış çiçeklerin iri meyve oluşumuna neden olduğu görülmektedir.

Comments


bottom of page