top of page

Gemlik Anacı Üzerine Aşılan Farklı Zeytin Çeşitlerinde Besin Alımının Değerlendirilmesi

Zeytin (Olea europaea L.) çeşitleri aşılı veya kendinden köklü bitkilerle yetiştirilmektedir.'Gemlik'cvs köklenmesi kolay bir çeşit olup klon anaç olarak kullanılabilir.


Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya
Zeytin Akademi

Ancak cv'ler arasında aşılama uyumsuzluğu sorunu olabilir. damar sistemindeki bazı problemler nedeniyle. Kendinden köklü 'Ayvalik'(A) ve 'Gemlik'(G) cvs ve altı aşılı (T-tomurcuklu) kombinasyonlar;'Ayvalik'/'Gemlik'(A/G),'Domat'/'Gemlik'(D/ G),'Gemlik'/'Gemlik'(G/G),'Memecik'/'Gemlik'(M/G),'Nizip Yağlık'/'Gemlik'(K/G) ve 'Sari Ulak'/'Gemlik '(S/G) bitki materyali olarak kullanılmıştır. Bu bitkiler iki yıl boyunca serada, toprak:kum:gübre (1: 1: 1) karışımı içeren saksılarda yetiştirilmişti. Besin analizi için yaprak örnekleri aşılamadan sonraki ikinci yılın sonunda toplanmıştır. Bitki besin analizlerine göre, Sonuçlar, hem kendinden köklü bitkilerde hem de aşılı bitkilerde önemli farklılıklar olduğunu (p< 0.05) göstermiştir. Tüm makro ve mikro elementler için ortalama veri sonuçları, 'Gemlik' ve 'Gemlik'/'Gemlik'in 'Ayvalık' ve diğer aşı kombinasyonlarından daha yüksek miktarda bitki besin maddesi içerdiği gözlemlendi. En düşük besin maddesi miktarları ise 'Ayvalık'/'Gemlik' ve 'Domat'/'Gemlik'te gözlendi. Tüm besinler için yapılan küme analizine göre, 'Ayvalık'/'Gemlik' ve 'Domat'/'Gemlik' aynı besin maddesi miktarına sahip olan aynı grupta yer almıştır. Geri kalan kombinasyonlar ve hem kendinden köklü cv'ler bir grupta yer aldı. Ortalama değer ve küme analizi sonuçları, hem 'Ayvalik'/'Gemlik' hem de 'Domat'/'Gemlik'cvs'de aşılama bölgesinde bir sorun olabileceğini gösterdi.


Comments


bottom of page