top of page

Zeytin (Olea Europaea l.) Köklenmesi İçin Gölgeli Polietilen Tünellerin (Spt) Kullanım Olanakları...

Apikal ve bazal olmak üzere iki tip zeytin (Olea europaea L.) çelikleri, yavaş veya hızlı daldırma yöntemi kullanılarak farklı konsantrasyonlarda IBA veya NAA ile işlendi ve gölgeli polietilen tüneli (SPT) altında veya sis altında köklendi.

Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya
Zeytin Akademi

Her durumda, SPT'de köklenen çeliklerin köklenme yüzdesi, buğu altında köklenenden daha yüksekti. SPT'de köklendirme işleminde sıcaklık, kalın beyaz patiska kullanılarak kontrol edilirken, günün en sıcak saatlerinde ıslak siyah bez ile değiştirilmiştir. Bu deneyler sırasında da kapalı sistem kullanılarak kontrollü bir nem sağlanmıştır. IBA'nın yavaş daldırma işlemlerinde en yüksek köklenme bazal çeliklerden elde edilirken, bazal ve apikal çelikler arasında önemli bir fark bulunmamıştır.
Comments


bottom of page