top of page

Zeytin aşı kombinasyonlarında kambiyum farklılaşması ve trakeal elementlerin belirlenmesi...

Bu araştırmanın amacı, 'Ayvalık', 'Domat', 'Gemlik', 'Memecik', 'Nizip Yağlık' ve 'Sarı Ulak' zeytin çeşitlerinde kambiyum ve trakeal elementlerin farklılaşması sırasında fenolik bileşiklerin etkisini değerlendirmektir. Bu çeşitler bir yaşındaki cv.'Gemlik' anacına aşılanmıştır.

Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya
Zeytin Akademi

Bu anaç kesimler tarafından çoğaltılmıştır. İki yıllık histolojik çalışmaların sonuçlarına göre; ilk üç ayda yeni kambiyum hücreleri, altı ayda ise damar demetleri ve sklerenkima hücrelerinin oluşumu başlamıştır. 'Ayvalık', 'Domat' ve 'Nizip Yağlık' çeşitlerinin her iki yan greftinde de 3, 6 ve 12 aylık aşılamalardan sonra çok sayıda farklılaşmamış parakimatik hücre tespit edilmiştir. Ayrıca, Yüksek seviyelerde 4 hidroksifenilasetik asit, Ayvalik, Nizip Yağlık ve Domat çeşitlerinin aşı kalemlerinde vanilik ve ferulik asit içerikleri belirlenmiştir. Sonuç olarak, 'Ayvalık', 'Domat' ve 'Nizip Yağlık' çeşitlerinde aşı bölgesinin iyileşmesi sırasında yeni kambiyum dokuları, damar bağlantıları ve sklerenkima dokularının gelişimi kusurlu olarak meydana gelmiş ve bu kombinasyonların aşı bölgeleri zayıf bulunmuştur. Ayrıca 4Hidroksifenilasetik asit ve Ferulik asitfenolik bileşiklerin seviyeleri sırasıyla 'Ayvalık' ve 'Domat' aşılarında yüksek konsantrasyona sahipti. Bu sonuçlar, 'Ayvalık' ve 'Domat' çeşitlerinin aşı ara yüzeyinde kambiyum ve damar sistemlerinin farklılaşmasında problemin varlığını ortaya koymuştur. 'Ayvalık', 'Domat' ve 'Nizip Yağlık' çeşitlerinde damar bağlantıları ve sklerenkima dokuları kusurlu olarak meydana gelmiş ve bu kombinasyonların aşı bölgeleri zayıf bulunmuştur. Ayrıca 4Hidroksifenilasetik asit ve Ferulik asitfenolik bileşiklerin seviyeleri sırasıyla 'Ayvalık' ve 'Domat' aşılarında yüksek konsantrasyona sahipti. Bu sonuçlar, 'Ayvalık' ve 'Domat' çeşitlerinin aşı ara yüzeyinde kambiyum ve damar sistemlerinin farklılaşmasında problemin varlığını ortaya koymuştur. 'Ayvalık', 'Domat' ve 'Nizip Yağlık' çeşitlerinde damar bağlantıları ve sklerenkima dokuları kusurlu olarak meydana gelmiş ve bu kombinasyonların aşı bölgeleri zayıf bulunmuştur. Ayrıca 4Hidroksifenilasetik asit ve Ferulik asitfenolik bileşiklerin seviyeleri sırasıyla 'Ayvalık' ve 'Domat' aşılarında yüksek konsantrasyona sahipti. Bu sonuçlar, 'Ayvalık' ve 'Domat' çeşitlerinin aşı ara yüzeyinde kambiyum ve damar sistemlerinin farklılaşmasında problemin varlığını ortaya koymuştur.Comments


bottom of page