top of page

Zeytin çeşitlerinin (Olea europaea L.) aşı birleşmelerinde kambiyum ve trakeal elementlerin...

Olive 'Gemlik' Türkiye'de farklı ekolojik bölgelere dikilmiştir; Yetiştiriciler bazı verim ve kalite sorunlarına odaklanmaya başladılar ve yerel çeşitlerle aşılama (üst işleme) kullanmak istiyorlar.

Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya
Zeytin Akademi

Literatürde çeşitler arasında aşı uyumu sorunu olmamasına rağmen, yerel çeşitler Gemlik anacına aşılandığında sorunlarla karşılaşıldığından, yetiştiricilere üst işleme için tavsiye vermek çok zor olmuştur. Bu çalışmada kullanılan bitkisel materyali Ayvalık, Domat, Gemlik, Memecik, Nizip Yağlık ve Sarı Ulak çeşitleri oluşturmuştur. Bu çeşitler, çeliklerle çoğaltılan 1 yaşındaki 'Gemlik' anacı üzerine aşılandı (T-tomurcuklanma). Fenolik bileşik varyans analizi sonuçlarına göre, 'Ayvalik', 'Nizip Yağlik' ve 'Domat' ürünlerinde yüksek düzeyde 4-hidroksifenilasetik asit, vanilik asit ve ferulik asit içeriği belirlendi. Sonuç olarak, gösterdik ki,…Comments


bottom of page