top of page

Zeytin Çeşitlerinin Gemlik Anaçlarında Greft Uyumluluğunun Histolojik Değerlendirilmesi

Bu çalışmadaki bitkisel materyali, bir yaşındaki 'Gemlik' anacı üzerine tomurcuklanan 'Ayvalık', 'Gemlik', 'Domat', 'Memecik', 'NizipYağlık' ve 'Sarı Ulak' zeytin çeşitleri oluşturmuştur. Numuneler aşılamadan 3, 6 ve 12 ay sonra toplandı, daha sonra aşı birliğinin 1 cm üstünde ve altından uygulama ile formalin-aseto-alkol (FAA) solüsyonu kullanılarak korundu.

Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya
Zeytin Akademi

Aşılı numuneler, mikroskopi için 30 µm kalınlığında kesitler elde etmek için bir mikrotom kullanılarak kesitlere ayrıldı ve ışık mikroskobu ile incelendi. Tüm greft kombinasyonlarında greftin kallus doku sınırlarında çizgileri boyunca koyu kahverengi nekrotik bölgeler de gözlendi. Greft bölgesinde nekroza neden olan fenolik bileşikler de belirlendi. Sonuçlar, kallus büyümesinin kapsamını, kambiyal farklılaşmayı, kambiyal sürekliliği, Uygulanan greftlerde bu zeytin çeşitlerinin sklerenkima dokuları ve damar dokularının oluşumu. Bu örneklerde vasküler dokuların kambiyal gelişiminde iyi bir kallus büyümesi gözlendi. 'Gemlik', 'Memecik' ve 'Sarı Ulak' çeşitlerinin filizleri, 'Gemlik' anacına aşılandığında uyumlu olmuştur. Buna karşılık, 'Gemlik' anacına aşılanan 'Ayvalık', 'Domat' ve 'NizipYağlık' filizleri, sınırlı kallus ve kambiyal gelişme, sklerenkima dokuları ve damar dokularına neden oldu. Ayrıca greftlerin hava ceplerinde 6 ve 12 aylık greft prosedüründen sonra kallus dokuları oluşmuş ve zayıf greftlere neden olmuştur. 'Memecik' ve 'Sarı Ulak' çeşitleri, 'Gemlik' anacı üzerine aşılandığında uyumlu bulunmuştur. Buna karşılık, 'Gemlik' anacına aşılanan 'Ayvalık', 'Domat' ve 'NizipYağlık' filizleri, sınırlı kallus ve kambiyal gelişme, sklerenkima dokuları ve damar dokularına neden oldu. Ayrıca greftlerin hava ceplerinde 6 ve 12 aylık greft prosedüründen sonra kallus dokuları oluşmuş ve zayıf greftlere neden olmuştur. 'Memecik' ve 'Sarı Ulak' çeşitleri, 'Gemlik' anacı üzerine aşılandığında uyumlu bulunmuştur. Buna karşılık, 'Gemlik' anacına aşılanan 'Ayvalık', 'Domat' ve 'NizipYağlık' filizleri, sınırlı kallus ve kambiyal gelişme, sklerenkima dokuları ve damar dokularına neden oldu. Ayrıca greftlerin hava ceplerinde 6 ve 12 aylık greft prosedüründen sonra kallus dokuları oluşmuş ve zayıf greftlere neden olmuştur.
Comments


bottom of page