top of page

Yarı kurak koşullarda zeytinde (Olea europaea L.) moleküler, morfolojik ve yağ bileşimi değişkenliği

Yarı kurak bölge için Olea europeae L.'nin zeytin (yağ için) ekotipleri üzerinde Rastgele Amplifiye Polimorfik DNA (RAPD) tekniği kullanılarak genetik çeşitlilik çalışmaları yapılmıştır.


Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya
Zeytin Akademi

PCR ürünlerinin analizi, basit eşleştirme katsayısı ve UPGMA kümelemesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kuraklığa orta derecede dayanıklı olan Ayvalık çeşidinde ayırım yapabilmek için primerler belirlenmiş ve kullanılmıştır. RAPD modellerinin çeşitliliği, örnekler arasındaki biyolojik çeşitliliği göstermiştir. Genetik değişkenlik, genetik değişkenliği desteklemek ve belirlemek için ayrıca pomolojik ve biyokimyasal analizlere tabi tutuldu.

コメント


bottom of page