top of page

Türkiye'de yetiştirilen bazı seçilmiş yabani zeytin (Olea oleaster L.) ekotiplerinin moleküler...

Türkçede "Karadelice" olarak adlandırılan yabani zeytin alt türü iğde, dikenli dalları ve zıt konumlu dikdörtgen sivri yaprakları olan, yaprak yüzeyinde koyu grimsi yeşil ve erken büyüme durumunda altta ağarmış, oldukça düzensiz büyüyen küçük bir ağaç veya çalıdır. Beyazımsı pullarla yüzey.

Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya
Zeytin Akademi

Genellikle bodur anaç olarak kullanılır; ancak bazı önemli zeytin çeşitleriyle aşı uyuşmazlığı vardır. Bazı yabani zeytin bitkileri, Türkiye'de İzmir il merkezine 20 km uzaklıktaki Kayadibi köyünden seçilmiştir. Bu bölge, bu tür yabani zeytin için çok eşsiz bir yerdir. Bu ekotipler, RAPD-PCR kullanılarak moleküler belirteçlerle ayırt edildi. Cüce anaç olarak kullanılabildikleri için bazı önemli zeytin çeşitleri ile olan ilişkileri incelenmiştir. Bu nedenle Ayvalık cv, zeytinyağı üretimi için en önemli zeytin çeşidi olan zeytin öncelikle kullanılmıştır. Ayvalık cv ve KD-8 %97 benzer olduğu için aşılama uyumluluğu olması bekleniyordu. Çalışmanın ikinci bölümünde sırasıyla önemli zeytinyağı ve sofralık zeytin çeşitleri olan Memecik ve Tavşan Yüreği çeşitleri ile karşılaştırma yapılmıştır. Memecik ve Tavşan Yüreği %100 benzer olduğu için KD-3 ve KD-8 iğdeleri ile aşı uyumlarının daha fazla olabileceği düşünülmüştür. Her iki çalışma da özelliklerinde karışık ve düşük düzeyde morfolojik varyasyonlar olduğu belirtilen İzmir ili Kayadibi'nde yetişen 9 zeytin iğdesinde benzerlikler bulmak için yapılmıştır. aşılama uyumluluğuna sahip olmaları bekleniyordu. Çalışmanın ikinci bölümünde sırasıyla önemli zeytinyağı ve sofralık zeytin çeşitleri olan Memecik ve Tavşan Yüreği çeşitleri ile karşılaştırma yapılmıştır. Memecik ve Tavşan Yüreği %100 benzer olduğu için KD-3 ve KD-8 iğdeleri ile aşı uyumlarının daha fazla olabileceği düşünülmüştür. Her iki çalışma da özelliklerinde karışık ve düşük düzeyde morfolojik varyasyonlar olduğu belirtilen İzmir ili Kayadibi'nde yetişen 9 zeytin iğdesinde benzerlikler bulmak için yapılmıştır. aşılama uyumluluğuna sahip olmaları bekleniyordu. Çalışmanın ikinci bölümünde sırasıyla önemli zeytinyağı ve sofralık zeytin çeşitleri olan Memecik ve Tavşan Yüreği çeşitleri ile karşılaştırma yapılmıştır. Memecik ve Tavşan Yüreği %100 benzer olduğu için KD-3 ve KD-8 iğdeleri ile aşı uyumlarının daha fazla olabileceği düşünülmüştür. Her iki çalışma da özelliklerinde karışık ve düşük düzeyde morfolojik varyasyonlar olduğu belirtilen İzmir ili Kayadibi'nde yetişen 9 zeytin iğdesinde benzerlikler bulmak için yapılmıştır. KD-3 ve KD-8 iğdeleri ile aşılama uyumlarının daha yüksek olabileceği düşünülmüştür. Her iki çalışma da özelliklerinde karışık ve düşük düzeyde morfolojik varyasyonlar olduğu belirtilen İzmir ili Kayadibi'nde yetişen 9 zeytin iğdesinde benzerlikler bulmak için yapılmıştır. KD-3 ve KD-8 iğdeleri ile aşılama uyumlarının daha yüksek olabileceği düşünülmüştür. Her iki çalışma da özelliklerinde karışık ve düşük düzeyde morfolojik varyasyonlar olduğu belirtilen İzmir ili Kayadibi'nde yetişen 9 zeytin iğdesinde benzerlikler bulmak için yapılmıştır.
Comments


bottom of page