top of page

Oleuropein, insanlar için kullanılan yem ve ürünler için katkı maddesi olarak kullanılıyor

Zeytin ağacı (Olea europaea L.), ahşabı, meyvesi, yaprakları, kökleri ve kabuğu, toksik olmayan bir sekoiridoid olan oleuropein içerir. Vazodilatör [1], hipotansif [2, 3], anti-inflamatuar [4], antiromatizmal [5], diüretik [6], anti-aterojenik [7] için çeşitli iyileştirici özelliklere sahip olduğu gösterilen bir fenolik bileşiktir. ] ve ateş düşürücü [8] etkiler. Oleuropeinin bu farmakolojik özelliklerinin çoğu (Şekil 1), güçlü antioksidan etkisinden kaynaklanmaktadır [9].

Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya
Zeytin Akademi

Oleuropein, zeytin ağacı kısımlarında mevcut gibi görünmektedir. Bunların arasında zeytin yaprakları gram başına (kuru ağırlık) yaklaşık 60~90 mg oleuropein, ek olarak önemli seviyelerde elenolik asit ve hidroksitirozolün (3,4-dihidrofeniletanol) glikozidik esteri içerir. Ancak oleuropein ve hidroliz ürünleri olan oleuropein aglikon, elenolik asit, beta-3, 4-dihidroksifenetil alkol ve metil-o-metil elenolat'ın biyolojik olarak ilgi çeken başlıca moleküller olduğu ortaya çıktı. Yaprakların oleuropein de dahil olmak üzere sekoiridoidlerin yanı sıra ligustroside ve oleacein içerdiği bilinmektedir. Ayrıca triterpenoidler (oleanolik asit ve uvaol), steroller, flavonoidler (chrysoeriol, apigenin ve luteolin glikozitler) ve çeşitli diğer fenolik asitleri içerir [10].
Comments


bottom of page