top of page

MM106 anacı yeşil çeliklerinin perlit ve hidroponik ortamlarında köklendirilmesi üzerine uygulamalar

Bu çalışma makrofajlardaki iltihap iyileştiricilerin üretimi üzerine Sargassum muticum özütünün farmakolojik ve biyolojik etkilerini aydınlatmak için tasarlanmıştır. S. muticum% 80 EtOH ile özütlenmiştir. Özüt daha sonra n-hekzan, , EtOAc, BuOH ile başarılı bir şekilde bölünmüştür.


Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya
Zeytin Akademi

Sonuçlar S. muticum özütünün kısmının RAW 264, 7 hücrelerindeki üretimi ve NO indükleyici LPS’nin etkili bir inhibitör olduğunu göstermiştir. S. muticum’un kısmının bu inhibitör etkisi iNOS ve COX-2 proteinlerinin ifadesinde ve iNOS ve COX-2 mRNA’larında doza bağlı düşüş göstermiştir. S. muticum’un diğer sitokinlere olan inhibitör etkisini test etmek için, LPS ile uyarılmış RAW 264, 7 makrofaj hücrelerinde IL-1β ve IL-6 mRNA ifadesi de RT-PCR ile ölçülmüştür. Bu denemelerde, S. muticum’un kısmı doza bağlı bir şekilde IL-1β ve IL-6 mRNA ifadesini azalttı. Bu sonuçlara dayanarak, S. muticum özütünün …
Comments


bottom of page