top of page

Mardin, Şırnak İlleri Zeytinlerinin Moleküler Markörler Aracılığıyla Genetik Tanımlanması Üzerine Ar

Bu çalışmada Mardin ve Şırnak illeri gen kaynaklarından seçilen 47 zeytin tipi ve 4 adet yerli standart ve 1 adet yabancı çeşit referans olmak üzere toplam 52 zeytin genotipi, DNA genetik kimliklerinin araştırılması amacı ile SSR analizleri ile test edilmiştir.


Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya
Zeytin Akademi

Her bir SSR lokusu için allel büyüklükleri Beckman CEQ 8800 otomatik fragmant analiz sistemi ile belirlenirken, allel sayısı, beklenen ve gözlenen heterozigotluk ve tanımlama olasılığı tespit edilmiştir, elde edilen sonuçlar dendogram düzeyinde değerlendirilmiştir.
Comments


bottom of page