top of page

Lactobacillus delbrueckii subsp. tarafından üretilen ekzopolisakkaritlerin (EPS'ler) etkisi.

Bu çalışmada kullanılan Lactobacillus suşları, köy tipi yoğurt ve çiğ sütten izole edilmiştir. İzolatlar Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 16 s rDNA dizi analizi ve API 50 CHL tanımlama sistemleri ile. Yağsız sütte üreme suşlarının ekzopolisakkarit (EPS) üretimi araştırıldı. Ayrıca bu suşların yerli bakteriyofajlara ve nisine karşı duyarlılıkları ve duyarsızlıkları incelenmiştir.


Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya
Zeytin Akademi

Göreceli olarak yüksek EPS üretme kapasitesine sahip olan suşların fajlara ve nisine karşı duyarsız olduğu sonucuna varıldı. Bakterilerin EPS üretimi ile bakteriyofaj ve nisin duyarsızlığı arasında lineer ilişkiler belirlendi. EPS üretim miktarı ile bakterilerin faj ve nisin duyarlılığı arasında negatif bir ilişki vardı. Tüm suşlar arasında en yüksek EPS miktarını L. delbrueckii subsp bulgaricus B3 üretti ve …

Comments


bottom of page