top of page

Kadınların zeytinyağı kullanımına ilişkin davranışlarının belirlenmesi

Zeytin Türkiye'nin birçok yerinde yetiştirilmekte olup, zeytinyağı özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye'de aile beslenmesinden sorumlu olan Türk kadınlarının sıklıkla margarin, tereyağı, hayvansal yağlar ve diğer bitkisel kaynaklı yağları zeytinyağına tercih ettikleri ya da zeytinyağının nasıl kullanılacağı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir.

Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya
Zeytin Akademi

Öte yandan zeytinyağı tüketiminin artmasında en önemli sorumluluk kadınlara düşmektedir. Kadınların daha bilinçli hale gelmesi ve hazırlanan yemeklerde zeytinyağı kullanımının yaygınlaşması, her yaş grubundan daha geniş bir kitlenin bu konuda daha fazla bilinçlenmesi anlamına geliyor. Kadınların hazırladıkları yemeklerde zeytinyağı kullanması hem lezzetlerinde büyük bir farklılık yaratacak hem de sağlık açısından büyük faydalar sağlayacaktır. Bu yüzden, Bu çalışma, zeytinyağı tüketimini artırmak amacıyla kadın tüketicilerin zeytinyağı kullanımı konusundaki farkındalık ve alışkanlıklarını ayırt etmek amacıyla hazırlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, kadınların zeytinyağı tüketim profilini ayırt etmek için anket metodolojisi kullanılmıştır. Araştırma verilerini toplamak için iki bölümden oluşan bir anket kullanılmıştır. Birinci bölümde anketi yapan kadınların demografik bilgileri (yaş, cinsiyet, eğitim bilgileri vb.), ikinci bölümde zeytinyağı kullanımına ilişkin görüşleri yer almıştır. Birikmiş veriler SPSS 11.0 kullanılarak değerlendirilmiştir ve sempozyum sırasında sunulacaktır. Araştırma verilerini toplamak için iki bölümden oluşan bir anket kullanılmıştır. Birinci bölümde anketi yapan kadınların demografik bilgileri (yaş, cinsiyet, eğitim bilgileri vb.), ikinci bölümde zeytinyağı kullanımına ilişkin görüşleri yer almıştır. Birikmiş veriler SPSS 11.0 kullanılarak değerlendirilmiştir ve sempozyum sırasında sunulacaktır. Araştırma verilerini toplamak için iki bölümden oluşan bir anket kullanılmıştır. Birinci bölümde anketi yapan kadınların demografik bilgileri (yaş, cinsiyet, eğitim bilgileri vb.), ikinci bölümde zeytinyağı kullanımına ilişkin görüşleri yer almıştır. Birikmiş veriler SPSS 11.0 kullanılarak değerlendirilmiştir ve sempozyum sırasında sunulacaktır.
Comentários


bottom of page