top of page

Köklenmesi Kolay (Gemlik) Ve Köklenmesi Zor (Domat) Zeytin Çeşitlerinin Gövde Çeliklerinde...

Türkiye'nin en önemli siyah ve yeşil zeytin çeşitlerinden Gemlik ve Domat'ın yarı sert ağaç çelikleri IBA ile veya yaralama veya yaralama+IBA ile muamele edilmiş ve 90 gün süreyle Gölgeli Polietilen Tünele (SPT) yerleştirilmiştir.

Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya
Zeytin Akademi

15 günlük aralıklarla SPT'den örnekler toplandı ve köklenme sırasında çeliklerdeki morfolojik varyasyonlar açısından incelendi. Kesim yerinin 1 cm yukarısından alınan doku kesitlerinin enine ve boyuna kesitlerinin alındığı anatomik çalışmalar. Köklenme sırasında her 15 günde bir numuneler toplanmıştır. Örnek aralıkları arasında yapılan histolojik çalışmalarda köklenme ile ilgili morfolojik farklılıklar gözlenmemiştir. Domat çeşidinin köklenmesindeki zorlukların ana kaynağının sklerenkima olmadığı da gözlemlenmiştir. Metabolik aktivitedeki artışlar kök oluşumundan ziyade kallus oluşumuna neden olabilir.
Comments


bottom of page