top of page

Gemlik Zeytin Çeşidinin Yarı Odun Çeliklerinin Köklendirilmesi

Bu çalışmada Gemlik zeytin çeşidinin yarı odun çeliklerinin köklendirilmesi üzerine 1 ml/L Gabiokat uygulamalarının etkisi belirlenmiştir. 24 saat yavaş daldırma uygulamasından sonra yarı odun çelikler 1: 1 oranında torf: perlit karışımı içeren köklenme ortamına dikilmiş ve 60 gün süre ile 1 ml/L Gabiokat içeren sulama yapılmıştır.

Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya
Zeytin Akademi

Denemenin 60. gününde yapılan gözlemlerde, Gabiokat uygulamasının kontrole göre köklenme oranını önemli düzeyde artırdığı bulunmuştur. Köklenme oranı, ortalama kök sayısı, kök uzunluğu ve köklenme düzeyi bakımlarından Gabiokat uygulamasının etkisi istatistiksel anlamda önemli bulunmuştur. Yüksek sürgün sayısı (3, 62±0, 7 adet), ortalama sürgün uzunluğu (40, 24±3 mm), kök sayısı (23, 02±6, 0 adet), ortalama kök uzunluğu (30, 05±4, 0 mm) ve köklenme düzeyi (3, 74±0, 8 mm) dikkate alındığında 1ml/L Gabiokat uygulamasının Gemlik zeytin çeşidinin yarı odun çeliklerinin köklendirilmesinde başarılı olduğu belirlenmiştir.Комментарии


bottom of page