top of page

Güney Anadolu Ormanlarından Yerli Zeytin Genotiplerinin Moleküler Karakterizasyonu...

Türkiye, dünyanın en büyük zeytin (Olea europeaea L.) üreticilerinden biridir ve ülke, yerel genotipler, yerel çeşitler ve standart çeşitler de dahil olmak üzere çok çeşitli zeytin germplazmına sahiptir.

Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya
Zeytin Akademi

Ancak Türkiye'de özellikle güney Anadolu bölgesinde yaygın olarak yetiştirilen yerel zeytin genotiplerinin genetik yapısı hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Güney Anadolu'da yer alan Şırnak ili ormanlarından örneklenen 58 yerel Türk zeytin genotipinin, zeytin için daha önce geliştirilmiş ve farklı laboratuvarlarda yaygın olarak kullanılan 10 SSR (basit dizi tekrarı) markörünü kullanarak genetik çeşitlilik ve akrabalığı değerlendirmek için genetik akrabalıklarını inceledik. zeytin. Çalışmada tanıtılan 4 yabancı çeşit ile tanınmış 6 standart Türk çeşidi de yerel genotiplerle karşılaştırma yapabilmek için SSR analizine dahil edilmiştir. Alel çeşitliliği 8 (UDO9) ile 24 (DCA9), (DCA18) ve …Comments


bottom of page