top of page

Domat ve Ayvalık Olive Olea europaea L. Çeşitlerinin Gölgeli Polietilen Tünel Spt'de Köklenmesine...

Köklenmesi zor olan Domat ve kolay köklenen Ayvalık, Türkiye'de sırasıyla yeşil sofralık zeytin ve zeytinyağı için önemli zeytin çeşitleridir. Bu araştırma, Domat ve Ayvalık'ın satışa hazır fidanlık bitkilerinin elde edilmesi amacıyla yapılmıştır. Gölgeli Polietilen Tünelleri SPT'de çeliklerinin farklı ebatlarda ve farklı ortamlarda köklenmesi ve hasat yılının farklı zamanlarında alınması sağlanmıştır.


Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya
Zeytin Akademi

Çelikler, iki yapraklı 1, 2 ve 3 boğum olmak üzere üç boyutta hazırlanmıştır. Köklendirme medyası; I. Kontrol Kumu, II. Perlit: Turba: Kum: Silt 1:1:1:1 , III. Perlit: Turba: Kum: Silt 1:2:1:2 , IV. Perlit: Turba: Kum: Silt 1:1:2:2 , V. Perlit: Turba: Kum: Silt 0:0:1:1 ve VI. Perlit: Turba: Kum: Silt 1:0:1:1 . Çelikler köklenme için 60 gün SPT'de tutuldu ve ardından 30 gün daha gölgede tutuldu. Vejetatif büyüme özellikleri, yüzde yaşama oranı, kallus gelişimi ve köklenme çalışılarak belirlendi. Ayvalık çelikleri hem kallus hem de kök oluştururken, Domat çelikleri sadece kallus oluşturmuştur. En yüksek kallus oluşumu 1:0:1:1 köklendirme ortamında Mayıs ayında alınan Ayvalık 1 boğum çeliklerinde %70, en yüksek köklenme %40 aynı tarih ve ortamda üç boğum çeliklerinde gözlenmiştir. Domat'ta en yüksek kallus, 1:2:1:2 medya ile Mayıs ayında 3 nodlu kesimlerde oluşmuştur. Ancak Ayvalık'ta olduğu gibi Domat'ta da köklenme çok düşüktü. Bunun nedeni muhtemelen köklenme ortamının tesadüfi kök oluşumu için uygun bir ortam oluşturmamasıdır. 2 yaprak taşıyan 1, 2 ve 3 boğumlu çelikler, farklı uygulamalarla köklenme yüzdesi bakımından farklılık göstermiştir.

Comments


bottom of page