top of page

Bazı zeytin (Olea europaea L.) Çeşitlerinde farklı uygulamaların çeliklerde anatomik ve biyo...

Ülkemizin en önemli siyah ve yeşil sofralık zeytin çeşitlerinden Gemlik (kolay köklenen) ve Domat'a (zor köklenen) ait yan odun çeliklerinin, farklı uygulamaları (IBA, Yaralama ve Yaralama +IBA) takiben Gölgeli Plastik TünePde (GPT) köklendirilmeleri (90 gün) süresince, her 15 günde bir alman örneklerde, içsel karbonhidrat (toplam şeker ve nişasta) ve fenolik bileşiklerdeki değişim ile anatomik farklılıklar araştırılmıştır.

Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya
Zeytin Akademi

Çeliklerin odun, kabuk ve yaprak dokuları ayrı ayrı analiz edilmiştir. Toplam şeker miktarı, genelde Domat çeşidinde Gemlik'e göre daha yüksek bulunmuştur. 1994 yılı (var yılı) 1995 yılma (yok yılı) ve 90.gün çelikleri 15.gün çeliklerine göre daha az şeker içerdiği halde, içsel toplam şeker miktarına uygulamaların etkisi önemli bulunmamıştır. Çelikte en fazla şeker sırasıyla yaprak, kabuk ve odunda bulunmuştur. Ancak, bu dokuların toplam şeker içeriklerindeki değişim, kombinasyonlara göre, kendi içlerinde farklılık göstermektedir. İçsel nişasta miktarı, genelde kök ve sürgün oluşumu gibi metabolik aktivitenin çok olduğu 1994 yılında, 1995 yılma göre daha az bulunmuştur. Domat, Gemlik çeşidine göre ve 90.gün çelikleri 15.güne göre, daha yüksek nişasta içerdiği halde, genel olarak Domat çeşidinde (Gemlik çeşidinin tersine kök yerine yoğun kallus oluşumu söz konusudur) dönemler arasında fark bulunmamıştır. Çelikte en fazla nişasta birikimi yaprakta olmuş, bunu kabuk ve odun dokusu izlemiştir. Bu dokuların değişimleri, kombinasyonlara göre, kendi içlerinde farklılık göstermektedir. Nişasta birikimine uygulamaların etkisi önemli bulunmamıştır. İnce Tabaka Kromatografisi (TLC) ile yapılan kalitatif analizlerde, odun, kabuk ve yaprak …
Comentários


bottom of page