top of page

Bazı Türk Zeytin Çeşitlerinin Rapd-Pcr Tekniği Kullanılarak Tanımlanması

Zeytin (Olea europaea L.), Güneydoğu Anadolu'yu da içine alan Yukarı Mezopotamya kökenlidir. Morfolojik ve biyolojik özellikleri iyi bilinmeyen birçok zeytin çeşidi vardır. Morfolojik ve biyolojik özellikleri ile tanımlanmış olanlardan bazıları, bilinmeyen genotipik veya fenotipik nedenlere bağlı olarak bazı varyasyonlara sahiptir.

Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya
Zeytin Akademi

Yetiştiriciler, ağaçlarında en iyi şekilde çalışmak için en iyi çeşitleri seçer. Bu araştırmada, sadece morfolojik özellikleri ile teşhis edilen bazı standart Türk çeşitlerinin (Ayvalık, Domat, Gemlik, Halhali, Kilis Yağlık, Manzanilla, Memecik, Nizip Yağlık ve Tavşan Yüreği) ağaçları seçilmiştir (RAPD ile genetik polimorfizm (genetik polimorfizm). Rastgele Amplifiye Polimorfik DNA)-PCR tekniği 14 primer (Operon Technologies) kullanılmış ve sonuçlar 3 replikasyon ile doğrulanmıştır.

Comments


bottom of page