top of page

Şanlıurfa zeytin genotiplerinin SSR Tabanlı moleküler analizi ile morfoloji, pomoloji, yağ asidi...

Bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Şanlıurfa illerinin zeytin popülasyonlarından üstün genotiplerin seçilmesi amaçlanmıştır . 22 genotipten toplanan sürgün, yaprak ve meyve örneklerinde önde gelen meyve ve ağaç özellikleri belirlenmiştir.


Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya
Zeytin Akademi

Bu genotipler meyve ağırlığı, 100 g'daki meyve sayısı, et/tohum oranı, yağ oranı, yağ asidi bileşimi, habitus, mercimek boyutu, boğum arası uzunluğu vb. açısından araştırılmıştır. Çeşit adayı olarak gelecek vaat eden yirmi iki genotip seçilmiş ve bunların genetik karakterizasyonu yapılmıştır. 22 seçilmiş zeytin ( Olea europaea L.) genotipi ile 6 yerli ve 4 yabancı referans çeşidiAlata Bahçe Bitkileri Enstitüsü'nden elde edilen 10 mikro uydu işaretleyici ((UDO4, UDO9, UDO12, UDO24, UDO26, DCA9, DCA11, DCA13, DCA15, UDO 11)) kullanılarak ve allel profilleri kullanılarak genetik düzeyde genetik tanımlama yapılmıştır. SSR analizinde 10 adet mikrostellit belirteci ve ayrıca intergenetik benzerlikler belirlendi. Her lokusta Beckman CEQ 8800 otomatik parça analizörü kullanılarak alel boyutları belirlendi, aynı zamanda alel miktarı, beklenen ve gözlenen heterozigotluk ve spesifikasyon olasılığı değerlendirildi. Elde edilen sonuçlar dendogram düzeyinde değerlendirildi.

Comments


bottom of page