top of page

Çeşitli İşlemlerin Endojen Karbonhidrat İçeriği Üzerine Etkileri

Türkiye'nin en önemli siyah ve yeşil zeytin çeşitlerinden Gemlik (kolay köklenen) ve Domat (zor köklenen) zeytin çeşitlerinin yarı sert ağaç çelikleri köklendirme arttırıcılar ile muamele edilerek Gölgeli Polietilen Tünele (SPT) yerleştirildi. )


Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya
Zeytin Akademi

90 gün boyunca. 15 günlük aralıklarla, SPT'den örnekler toplandı ve endojen karbonhidrat seviyeleri (toplam şeker ve nişasta) açısından incelendi. Her bir kesimin odun, korteks ve yaprakları ayrı ayrı analiz edildi. Domat'ta toplam şeker içeriği genel olarak daha yüksekti. 1994 ("açık" yıl) ve 909. gündeki çelikler, sırasıyla 1995 ("kapalı" yıl) ve 15. gündekilere kıyasla daha az toplam şekere sahipti. İşlemlerin, çeliklerin toplam şeker içeriği üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. En yüksek şeker içeriği yapraklarda gözlenmiştir.

Commentaires


bottom of page